Zaznacz stronę

Co to jest e-book?

E-book (ebook) to skrót od słowa electronic book, tzn książka elektroniczna. W polskim języku okreslany też jako e-książka .

Określenie electronic symbolizuje elektroniczną wersję książki papierowej,która teoretycznie równolegle istnieje w postaci fizycznej.

Choć tu nie do końca, ponieważ nastąpiła ewolucja tego pojęcia i coraz częściej swoim zakresem obejmuje ono wszelką postać elektroniczną rozmaitych zjawisk fizycznych. Zjawisk bo nie tylko przedmiotów.

I tak przedrostek e- zaczął poprzedzać każde słowo określające jakiekolwiek zjawisko dystrybuowane w formie elektronicznej czyli de facto w postaci jakiegokolwiek przekazu cyfrowego. Z czasem określenie e- zaczęło rozszerzać swoje znaczenie na wszelkie zjawiska dostępne w internecie. W ten sposób powstały e-kancelarie, e-sądy, e- urząd , e-porada itp.

Mówiąc e-book, czyli książka elektroniczna, mamy na myśli zapis treści dokonanej w postaci plików elektronicznych, możliwych do przekazania na dowolną odległość. Funkcjonują też e-gazety, ale pierwowzorem były tu e- wydania rzeczywistych tytułów prasowych.

W dzisiejszej dobie e-cośtam, może oznaczać coś co istnieje tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej, niekoniecznie posiadając swój odpowiednik fizyczny.

Ale co e-book nam daje ?

E-book jako produkt,niesie ze sobą wiele korzyści, choć równocześnie parę zagrożeń. Wersja elektroniczna danej książki jest tańsza, bo zmniejszają się koszty jej stworzenia dystrybucji, odpadają koszty druku i parę innych kosztów.

Jeśli ludzie czytają coraz mniej, rośnie ryzyko wydawcy, że dana książka się nie sprzeda i poniesione koszty się nie zwrócą.

Generalnie, wybór e-postaci jakiejkolwiek usługi czy przedmiotu, pozwala na redukcję kosztów wytworzenia, utrzymania, wspomnianej już dystrybucji, itp. Książka, która do tej pory wydawała nam się zbyt droga, jako e-book staje się bardziej dostępna. A nawet, przytoczone pozytywy, rodzą nowe możliwości.

Właściwie każdy, kto zechce podzielić się posiadaną wiedzą, może sam stać się autorem i twórcą e-booka. E-book może się składać z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu stron. Rzadziej kilkuset. Jeśli posiadasz wiedzę, która może się okazać poszukiwana przez innych, stworzenie e-booka może stać się dla ciebie źródłem dodatkowych dochodów.

Oczywiście nie dzieje się to tak automatycznie i jest elementem lub kolejnym etapem procesu budowy swojej marki. E-book może okazać się niezwykle pomocny w tym przedsięwzięciu. Darmowy e-book bardzo często jest nagrodą i zachętą za dołączenie do twoich sympatyków.

Historia zatoczyła koło. E-book tak jak kiedyś książka, często traktowany jako prezent, nagroda. Jeśli jeszcze nie masz swojego e-booka, możesz skorzystać z mnogości ofert dostępnych w sieci .

E-book i zagrożenia.

Wiele osób twierdzi, że e-wersje niszczą rynek, wypierając produkty fizyczne, podnosząc koszty ich wytworzenia i doprowadzą do wyginięcia czy zaniku oryginałów. Przykłady to spektakularne zamknięcia słynnych gazet lub dzienników, tygodników, czy zaprzestanie wydawania encyklopedii w wersji drukowanej. Jednocześnie czasami mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, to co istniało do tej pory tylko w e-świecie, doczekało się swej wersji realnej. Np realne spotkania miłośników e-postaci z gier, książek, filmów, czy firmy, które zaczynały swą działalność w sieci, by otworzyć swe placówki w realu

Inne niebezpieczeństwo, kryć się może właśnie w powszechnej możliwości wytworzenia i dystrybucji. E-book tak łatwy do stworzenia, niesie ze sobą zagrożenie zalewu mnogością informacji, niekoniecznie wartościowej i trudnej do przesortowania. Trudno, coś za coś.

Poza tym chęć odczytania e-plików, wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego programu to umożliwiającego lub odpowiedniego urządzenia do odczytu. Zatem pojawiły się tzw e-czytniki czyli urządzenia umożliwiające korzystanie z e-plików. Mogą znajdować się w komputerze lub na tzw urządzeniach przenośnych. Pozwala to zarazem e-wersje ulubionych książek zmieścić na o wiele mniejszej powierzchni. Odpada problem, którą z książek zabrać na wakacje by nie obciążać bagażu. Można wszystkie. Oczywiście w e-postaci jako e-book.

Ale i tak są osoby twierdzące, że żaden e-book nie zastąpi szelestu przekładanych kart i zapachu książki. Zapewne do czasu .

Warte przeczytania: książki, ebooki, e-czasopisma

eBook Wszystko razem mobi, epub Ann Brashares