Co to jest e-book?

Co to jest e-book?

E-book (ebook) to skrót od słowa electronic book, tzn książka elektroniczna. W polskim języku okreslany też jako e-książka .

Określenie electronic symbolizuje elektroniczną wersję książki papierowej,która teoretycznie równolegle istnieje w postaci fizycznej.

Choć tu nie do końca, ponieważ nastąpiła ewolucja tego pojęcia i coraz częściej swoim zakresem obejmuje ono wszelką postać elektroniczną rozmaitych zjawisk fizycznych. Zjawisk bo nie tylko przedmiotów.

I tak przedrostek e- zaczął poprzedzać każde słowo określające jakiekolwiek zjawisko dystrybuowane w formie elektronicznej czyli de facto w postaci jakiegokolwiek przekazu cyfrowego. Z czasem określenie e- zaczęło rozszerzać swoje znaczenie na wszelkie zjawiska dostępne w internecie. W ten sposób powstały e-kancelarie, e-sądy, e- urząd , e-porada itp.

czytaj więcej